Kayropraktik Tedavi

Kayropraktik Nedir?

Kayropraktik, nöromuskuler-iskelet sistemi rahatsızlıklarını tanı, tedavi ve önlenmesinde ve bu rahatsızlıkların genel sağlık üstündeki olumsuz etkisiyle ilgilenen bir sağlık mesleğidir.  Çıkık olmadan normal mekanik hareketliliğini yitirmiş eklemleri manipüle etmek, düzeltmek(redükse) ve elle uygulanan teknikler üzerine yoğunlaşır.

İngilizce’de ‘Chiropractic’ olarak yazılır. ‘ Şiropraktik ’ ‘Kiropraktik’ gibi isimlerle telaffuz edilse de Türkiye’de kabul gören ismi ‘Kayropraktik’tir.

Kayropraktik Tedavi

Ameliyatlık boyutta olmayan eklem problemleri, kayropraktik eğitimini almış uzmanlarca kişinin uygunluğu göz önünde bulundurularak elle yapılan tekniklerle düzeltilir. Bu teknikler spesifik olarak sadece etkilenen yapıya ve etkilenimin düzetlimesine uygun yönde, ağrısız bir şekilde uygulanır. Omurgaya bir bütün olarak bakılır. Kayropraktik sublüksasyon olarak tanımlanan eklem boyutundaki eksensel biyomekanik bozukluklar düzeltilir. Bu sayede omurganın üzerindeki sublüksasyonun oluşturduğu bozukluklar (ağrı,fıtık,uyuşma,karıncalanma,denge kaybı vb) kaldırılarak vücudun kendini iyileştirmesi sağlanmış olur. Uygulamalar ve teknikler hastanın durumuna göre değişmekte olup kısa süren ve en etkili tedavi yöntemlerinden biridir.

 

Tedaviden önce hasta tüm yönleriyle değerlendirilerek hastalığı ve problemi oluşturan kaynaklar tespit edilir. Gerekli durumlarda hastadan MR,direk grafi vb. tetkikler istenir. Değerlendirme sonucu uygun şekilde tedavi uygulanır. Kayropraktik teknikler sırasında eklemden negatif basınç nedeniyle ‘klik’ sesi çıkabilir.

Kayropraktik Manipülasyon(Adjustment): Anatomik limitleri aşmadan, fizyolojik hareket alanının ötesine geçmeden eklemleri redükse(normal eksenine geri getirme) etmek. Kayropraktik, eklemi spesifik olarak tamamen güvenli bir şekilde düzeltir. Klasik yapılan manipülasyondan farklı olarak yalnızca bozuk olan eklemi düzelterek daha kalıcı ve rahat bir tekniktir.

Kayropraktik Sublüksasyon: Eklemde çıkık olmadan ekseninin, hareketliliğinin veya fizyolojik bütünlüğünün bozulduğu merkezi ve periferik nöral bütünlüğü bozabilecek fonksiyonel bir oluşumdur.

Kayropraktik Tarihi

Omurga üzerinde ilk düzeltme 1895 yılında Daniel David Palmer tarafından yapılmştır. Sonrasında Kayropraktik D.D. Palmer tarafından geliştirilerek 1897 yılında okul halini almıştır. Devam eden yıllarda birçok okul açılmış ve bu okullardan yetişen Kayropraktik uzmanları (Kayropraktör) teknikler geliştirmiştir. Bugün başta Amerika’da 50 eyalette 80 bin Kayropraktör bulunmakta ve Avrupa’nın birçok ülkesinde de üniversite eğitimi olup Kayropraktörler çalışmaktadır.

Türkiye’de Kayropraktik

Lisans eğitimini bitirmiş Fizyoterapistlerin ve Tıp hekimlerinin kabul edildiği master programıdır. Türkiye’de sadece Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde mezun vermektedir. Türkiye Omurga Sağlığı ve Kayropraktik Derneği çatısı altında ECU(European Chiropractic Union) ve WFC(World Federation of Chiropractic) ‘de temsil edilmektedir.

Uzmanlarımızdan Hızlı Bilgi Alın
Bizimle hemen iletişime geçin

Kayropraktik ve Osteopati hakkında merak ettiğiniz tüm konuları hemen WhatsApp üzerinden mesaj yolu ile bize sorabilirsiniz…

WhatsApp WhatsApp Destek