Fibromiyalji

Fibromiyalji

Çağımızın yaygın hastalıklarından biri olan Fibromiyalji hayat kalitesini ciddi bir şekilde azaltmaktadır.

Fibromiyaljinin temel sebebi bilinmemekle beraber fiziksel ve psikososyal travmalarda, kas metabolizmasındaki bozuklarda ve bağırsak florasının bozulduğu durumlarda merkezi sinir sistemi üzerinde oluşan olumsuz etkiler fibromiyaljiye sebebiyet vermektedir. Bu hastalık yumuşak doku romatizması olarak da tanımlanmaktadır.

Fibromiyalji kadınlarda daha çok görülür.

 

Fibromyaljiyi Kayropraktik ve Osteopatik ile tedavi ediyoruz.

Fibromiyaljiyi Kayropraktik ve Osteopatik ile tedavi ediyoruz.

Fibromiyalji hastalarında neler görülür?

-Yaygın kas iskelet sistemi ağrıları

-Sırt ve boyunda daha çok görülen ve gezinen ağrılar

-Yanıcı ve sızlayıcı özellikte ağrılar

-Stress ve üzüntü ile artan şikayetler

-Uyku bozuklukları, derin uykuya geçememe

-Baş ağrıları

-Gün boyunca devam edebilen yorgunluk

-Sindirim ve boşaltım sistemi bozuklukları ve daha bir çok problem görülbilir.

Fibromiyaljinin bu yaygın tablosu ve vücudun çoğu sistemini etkilemesi nedeniyle bir sendrom olarak da kabul edilir.

Fibromiyalji Hastalığını Yaşayanlarda Muayene ve Tedavi

Fibromiyalji hastalarında hastalığın bütün yönleri ve semptomları detaylı bir şekilde dinlenilerek vücudun etkilenen yapıları tespit edilir.

Kişinin bütün kas iskelet sistemi yapıları anamnezden (hastalık öyküsü)  alınan bilgiler doğrusunda muayene edilir ve düzeltilmesi gereken kas, kemik ve  organsal fonksiyonel bozukluklar tespit edilir.

Kayropraktik biliminin değerlendirme yöntemi ile omurga ve omurga kaynaklı oluşabilecek Fibromiyalji kaynağı tespit edilir.

Osteopati biliminin değerlendirme yöntemi ile organsal ve dolaşımsal etkilenimler ve fonksiyonel bozukluklar tespit edilir.

Kişinin geçişte geçirdiği ve mevcut hastalıklar, geçirdiği ameliyatlar ve aldığı tedaviler, kullandığı ilaçlar  beslenme şekli ve kalitesi muayeneye dahil edilir.

Elde edilen bilgiler doğrusunda vücut mekaniğini ve fizyolojisini (kas-kemik yumuşak doku açısından) ve problemi tetikleyecek merkezi sinir sisteminin çalışması üzerindeki arttırıcı ve azaltıcı olumsuz etkilenimleri  düzeltmek için Kayropraktik ve Osteopatik uygulamalar yapılır.

Fibromiyaljide Kayropraktik ve Osteopatik Uygulamalar  Nasıl Yapılır?

Fibromyalji hastalarına yapılacak uygulamalar ağrısız ve ilaçsızdır

Osteopatik teknikler ile FM hastalığında sistemik problemleri düzeltmek için eklem, kas, kemik ve bağların dolaşımını arttıracak mobilizasyon teknikleri, bel boyun ve sırt hareketliliğini düzeltecek ve ağrılarını azaltacak manipülasyon ve mobilizasyon teknikleri kullanılır. Ayrıcı bağışıklık sistemi başta olmak üzere mide-bağırsak fonksiyonel bozuklarını toparlamak için organsal teknikler, dolaşım-fasyal ve kraniyosakral uygulamalar yapılır.

Kayropraktik teknikler ile omurga üzerindeki hareket kısıtlılıklarını çözmek  ve sinir sisteminin normalizasyonunu (sağlıklı ayarında çalışması) sağlamak için manipülasyon olarak bilenen omurların bazı bölgelerinden tutarak kısıtlı yöne düzeltici yönde yapılan teknikler uygulanır. Kayropraktik teknikler sadece etkilenen omurun hareketini sağlayacak biçimde ve spesifik olarak yapılır.

Kısaca özetlemek gerekirse fibromiyalji hastalarına yapılacak uygulamalar tespit edilen bozukluklar sonrasında yapılan kapsamlı ve bütünsel ve girişimsel olmayan  teknikler içerir.