Skolyozda Schroth Yöntemi

Skolyoz Nedir?

Skolyoz, Scoliosis Research Society tarafından omurganın 10 derece üstündeki sağa ya da sola eğilmesi ve omurganın bir ya da daha fazla kısmında görülen torsiyon ( kendi etrafında dönüş yapması) olarak tanımlanmaktadır.

Skolyoz neden ortaya çıkar?

Literatür taraması yapıldığında son dönem çalışmalarda multifaktöriyel (birçok nedene bağlı olarak) etkilerin rol aldığı varsayılmaktadır.

 • Sistemik kas- iskelet hastalıkları,
 • Nörolojik (sinir sistemine bağlı) problemler,
 • Omurganın gelişimi sırasında (konjenital) meydana gelen omur gelişim problemleri ve

En sıklıkla görülen ama nedeni araştırılmasına rağmen bulunamayan ve daha çok gelişim çağında görülen Adölesan İdyopatik (nedeni bilinmeyen) Skolyoz bulunmaktadır.

Konjenital Skolyoz

Doğuştan olabilir. (konjenital) Bu durum genellikle omurgadaki bir kusura veya birbirine kaynamış kaburgalara bağlıdır.

Nöromusküler Skolyoz

Polio (Çocuk Felci), beyin felci veya kas distrofisi (erimesi) gibi durumlara bağlı olarak kasların felci sonucunda oluşabilir.

İdiyopatik Skolyoz

İdiyopatik (nedeni bilinmeyen) olabilir. Daha önce düzgün olan bir omurgada bilinmeyen bir nedenle sonradan ortaya çıkabilir. İdiyopatik skolyoz, büyüme döneminin herhangi bir evresinde görülebilir. (İnfanti (0-3 yaş), Jüvenil (3-10 yaş), Adolesan (11 yaştan iskelet olgunluğuna kadar)) Hastalığın ilerlemesi riski, yaş ve eğrilik derecesine bağlıdır.

Araştırmalar toplum genelinde görülme sıklığı %2- 3 olarak belirlemiştir. Doktor tarafından teşhis edilen tüm skolyoz vakalarının %80’nini adölesan idiyopatik skolyoz oluşturmaktadır.

Skolyoz Değerlendirilmesi

 • Postüral değerlendirme
 • Omurganın esnekliğinin değerlendirmesi
 • Adam’s Öne Eğilme Testi ile omurga rotasyonunun değerlendirilmesi
 • Korse kullanan kişilerin terapi seansları boyunca korsenin uygunluğunun fizyoterapi açısından değerlendirilmesi, bunun için doktor ve ortez protez uzmanı ile temasta bulunulması.

 

ISST – Schroth Skolyoz Terapisi Nedir?

ISST Schroth Terapi sadece egzersizlerden oluşan bir uygulama değildir. Terapinin içeriğinde egzersizler önemli bir rol oynarken aynı zamanda en önemli amaçlardan biri kişiyi skolyozu konusunda bilgilendirmek ve nasıl kontrol edebileceğini öğretebilmektir. Bunun dışında bir doktor ve ortez protez uzmanıyla birlikte gerekli görüldüğü taktirde korse uygulaması ile desteklenmektedir. Korsenin günlük yaşamda kullanımı ve korse içinde egzersizlerin öğretilmesini de içermektedir.

Skolyoz için özelleştirilmiş Schroth egzersiz yöntemi başlıca; vücut dengesizliklerinin düzeltilmesi, özel nefes alma tekniği kullanılarak uygulanan konservatif (cerrahi dışı koruyucu) tedavi metodudur. Özel nefes alma tekniği Schroth yönteminin en önemli yapı taşıdır. Nefes tekniği fizyoterapist tarafından, eğriliğin şekline ve yönüne göre özel olarak öğretilir.

 

Öğretme sürecinde,

 • Terapistin uygulayacağı özel mobilizasyon teknikleri
 • 3 boyutlu düzeltici solunum,
 • Pelvik düzeltme
 • Simetrik farkındalık odaklı günlük yaşam aktiviteleri
 • Günlük yaşamda dikkat etmesi gereken yatma, oturma ve duruş pozisyonları,
 • Kişiye özel seçilmiş düzeltmeler ve egzersiz içinde nasıl kullanması gerektiği konusunda detaylı bir şekilde ele alınır.

 

Kifoz Nedir?

Vücudumuza arkadan baktığımızda normal bir omurga düz görünür. Yandan baktığımızda ise omurganın birtakım fonksiyonel eğrilikleri vardır.

Boyun bölgesinde içe, sırt bölgesinde dışa ve bel bölgesinde de içe doğru olan kıvrımlar görülür. Var olan bu fonksiyonel eğriliklerin normal açılarının dışına çıkması kifoz olarak adlandırılır.

Sırt bölgesindeki omurlarımızda yandan bakıldığında dışa doğru bir eğrilik görürüz. 20-40 derece arasında normal sınırlarda kabul edilen bu açılaşma 45 derecenin üzerine çıktığı zaman hiperkifoz olarak adlandırılır. Eğriliğin derecesi arttıkça başka sağlık sorunları da görülebilmektedir.

Kifoz Çeşitleri Nelerdir?

 • Yapısal Kifoz
 • Postural Kifoz
 • Pozisyonel Kifoz

 

Artmış kifoz açısı nedenleri;

 • Kötü pozisyonda oturuş
 • Yaş
 • Kötü psikoloji
 • Sportif faaliyetlerin azlığı, fiziksel kondisyon yetersizliği
 • Genetik faktörler
 • Scheurmann Kifoz’u gibi yapısal kaynaklı oluşan

Konservatif tedavi seçenekleri arasında kifoz egzersizleri ve kifoz korseleri bulunmaktadır.

Yapısal değişikliklerin fazla olduğu durumlarda ise cerrahi değerlendirme için yönlendirme yapılmalıdır.

 

Scheuermann Kifozu

Yapısal kifozun nedenlerindendir. Büyümekte olan omurgada, özellikle ergenlik çağlarında görülmektedir. Erkeklerde kızlara oranla daha fazla oluşmaktadır. Omurlarda oluşturduğu deformite sonucu kamalaşmaya neden olur. Başlangıçta ağrı ve yorgunluk hissedilmektedir. En sık görülen tipi sırt bölgesinde omurlarda kamalaşma ile birlikte gelişen kifoz şeklindedir. Bazı vakalarda skolyoz da eşlik etmektedir.

Tedavide amaç öncelikle;

 • Ağrıyı azaltmak
 • Kifoz derecesini düzeltmek veya artmasını önlemek
 • Solunum kapasitesini arttırmak
 • şeklindedir.

Lordoz Nedir?

Lordoz belde omurganın aşırı bir eğriliği olduğu bir durumdur. Omurga boyun, sırt ve bel kısmında kafanın ağırlığını desteklemek ve şok darbelerini emmek için doğal olarak kıvrımlara sahiptir. Lordoz bel yani lumber bölgedeki doğal kavis normalin üzerinde olduğunda oluşur. Bu durum omurgada aşırı basınca neden olup ağrıya yol açar. Karın, sırt, kalça kasları ve bağlarındaki dengesizlikler ve güç kayıpları bel çukurluğunu artırır. Ayrıca karın kaslarında gevşeklik, aşırı kilo, lomber lordozu artırır.

 

Lordozun Nedenleri;

 • Kötü postür
 • Obezite
 • Osteoporoz (kemiklerin yaşla zayıflaması)
 • Kifoz (sırt bölgesinde aşırı dışa doğru eğim)
 • Spondilolistezis (bir vertebranın sonraki vertebraya göre ileri veya geriye doğru kaydığı bir durum)
 • Hamilelik

Uzmanlarımızdan Hızlı Bilgi Alın
Bizimle hemen iletişime geçin

Kayropraktik ve Osteopati hakkında merak ettiğiniz tüm konuları hemen WhatsApp üzerinden mesaj yolu ile bize sorabilirsiniz…

WhatsApp WhatsApp Destek